هر قطعه دارای یک دوره استاندارد کارکرد می باشد که توسط شرکت های سازنده قطعات معین می گردد. قطعات در دوره کارکرد در بهترین شرایط کاری عمل می نمایند و پس از آن نیاز به تعویض ، جایگزینی و یا به روزرسانی دارند تا روند بازدهی بیشتر سیستم ها را محقق سازند. بر این اساس تعویض ، جایگزینی و یا به روزرسانی قطعات امری بدهی درصنایع و کارخانجات می باشد.
در سال های اخیر و با توجه به بالا رفتن عمر صنایع و کارخانجات در کشور و نیاز روز افزون بخش های ویژه صنعتی ، استراتژیک و راهبردی کشور در جایگزینی قطعات مستعمل ، از رده خارج شده و توقف تولید (Obsolete and Discontinued) با مدل های جدید و به روز شده ، شرکت آریا موج با توجه به تجارب ارزنده گذشته و کادر فنی متخصص و همچنین ارتباط تنگاتنگ با بخش های فنی شرکت های سازنده معتبر جهان ، اقدام به مشاوره فنی در این بخش می نماید.
لذا مشتریان محترم از بخش های فنی ; صنایع برق و نیروگاهی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و … می توانند با ارسال حداقل مدارک فنی مرتبط با قطعات مورد نیاز ، از طریق فرم ذیل و یا از طریق فرم ارائه شده جهت مشاوره فنی اقدام نمایند. نتیجتاً پس از بررسی و حصول نتیجه لازم ، پیشنهاد فنی (Technical Offer) با کلیه پیوست ها حضور مشتریان ارائه خواهد گردید.