کنترلرهای صنعتی، انواع تجهیزاتی هستند که برای کنترل فرآیند تولید در کارخانجات و واحد های تولید به کار گرفته می شوند. این مفهوم بسیار عمومی است و برای انواع تجهیزاتی که برای کنترل سیستم های صنعتی استفاده می شود کاربرد دارد. از کنترلرهای صنعتی برای کنترل انواع پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و برقی در سیستم اتوماسیون صنعتی استفاده می شود که انواع بسیار متفاوتی دارند. کنترلرهای صنعتی دارای یک بخش ورودی برای دریافت اطلاعات از سنسور نصب شده در پروسس بوده، عموما دارای سیتم کنترلی داخلی و صفحه نمایش برای انجام ستینگ و نمایش داده های فرآیند می باشند و در نهایت یک خروجی برای استپ و استارت و کنترل برای عملگرهایی نظر الکتروموتور، پمپ، ولو و غیره دارند. از انواع کنترلر های صنعتی می توان به کنترلر دما، کنترلر رطوبت، کنترلر فشار، کنترلر فلو، کنترلر PH، کنترلر TDS، کنترلر EC و غیره اشاره کرد.

خروجی یا سیگنال های اندازه گیری توسط ترانسمیتر به کنترلر انتقال می باید تا کنترلر به کمک این اطلاعات  و براساس تابعی که برای آن تعریف شده است ، تصمیمات لازم برای عکس العمل مورد نیاز را بگیرد. کنترل کننده یا مقایسه سیگنال اندازه گیری یا مقدار مطلوب و انجام محاسبات لازم ، مقادیر متغیرهای تنطیم شونده را تعیین می کند. ورودی کنترل کندده سنسورهاو ترانسمیترها وغیره … و خروجی کنترل کننده ها کنترل ولوها وموتورهاو غیره می باشد.