مشتریان ما از بخش های مختلف صنعتی کشور اعم از ، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ، صنایع الکترونیک و مخابرات ، صنایع برق و نیروگاهی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و … می باشند. در این راستا و با توجه به رعایت تمامی استانداردهای تامین و تحویل حرفه ای کالا ، شرکت آریا موج موفق به دریافت تقدیرنامه هایی از بخش های مختلف صنعتی کشور شده است.