قطعات ، اجزاء تشکیل دهنده سیستم ها و تجهیزات هستند. انتخاب صحیح و هدفمند قطعات چه در فرآیند طراحی و تولید سیستم ها در بخش های پژوهشی و تحقیقاتی و چه در جایگزینی قطعات مستعمل ، از رده خارج شده و توقف تولید (Obsolete and Discontinued) در بخش های صنعتی و کارخانجات ، نتایج مطلوب در برداشته و باعث افزایش راندمان واحدها خواهد شد. از این رو مشاوره فنی و کارشناسی در نحوه انتخاب هدفمند و جایگزینی صحیح قطعات ، قبل از ورود به فرآیند خرید ، عاملی موثر در جهت بالا بردن بهره وری و راندمان در کلیه بخش های پژوهشی و تحقیقاتی ، صنایع و کارخانجات می باشد.
بر این اساس شرکت آریا موج ، با توجه به تجارب ارزنده گذشته و کادر فنی متخصص و همچنین ارتباط تنگاتنگ با بخش های فنی شرکت های سازنده معتبر جهان ، اقدام به مشاوره فنی در دو بخش ذیل می نماید :

مشتریان محترم از بخش های فنی ; مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ، صنایع برق و نیروگاهی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و … می توانند با ارسال حداقل مدارک فنی مرتبط با قطعات مورد نیاز و یا پروژه مربوطه ، از طریق فرم لحاظ شده در هر بخش جهت مشاوره فنی اقدام نمایند. نتیجتاً پس از بررسی و حصول نتیجه لازم ، پیشنهاد فنی (Technical Offer) با کلیه پیوست ها حضور مشتریان ارائه خواهد گردید.